حمل‌ونقل صنعتی و پروژه

شرکت حمل‌ونقل طارق از سال ۱۳۷۰ درزمینهٔ حمل جاده‌ای صنعتی، سنگین و فوق سنگین در زمینهٔ جابجایی دکل‌های نفتی، پروژه‌های نیروگاهی و حفاری فعالیت می‌نماید. …

ادامه مطلب

حمل‌ونقل سنگین و فوق‌سنگین

شرکت حمل‌ونقل طارق از سال ۱۳۷۰ درزمینهٔ حمل جاده‌ای صنعتی، سنگین و فوق سنگین در زمینهٔ جابجایی دکل‌های نفتی، پروژه‌های نیروگاهی و حفاری فعالیت می‌نماید. …

ادامه مطلب

انبارش صنعتی

شرکت حمل‌ونقل طارق از سال ۱۳۷۰ درزمینهٔ حمل جاده‌ای صنعتی، سنگین و فوق سنگین در زمینهٔ جابجایی دکل‌های نفتی، پروژه‌های نیروگاهی و حفاری فعالیت می‌نماید. …

ادامه مطلب

خدمات لجستیکی

شرکت حمل‌ونقل طارق از سال ۱۳۷۰ درزمینهٔ حمل جاده‌ای صنعتی، سنگین و فوق سنگین در زمینهٔ جابجایی دکل‌های نفتی، پروژه‌های نیروگاهی و حفاری فعالیت می‌نماید. …

ادامه مطلب