441

 

انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از تهیه و نگهداری کالا به‌منظور عرضه به‌موقع یا گسترش دادن مدت عرضه آن به‌نحوی‌که کالا برای مدت بیشتری قابل‌دسترس و مصرف باشد. در اقتصاد هر کشوری انبارداری حلقه‌ای از زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف به شمار رفته و نقش اتصال و واسط را در انتقال کالا از مناطق تولید به بازارهای مصرف و سپس توزیع محلی بر عهده‌دارند.

درصد زیادی از سرمایه سازمان‌ها را مواد اولیه و قطعات، تجهیزات و کالاهای آن تشکیل می‌دهد. لذا نگهداری و مراقبت دقیق از آن‌ها و برقراری یک نظام صحیح اطلاعاتی برای کنترل موجودی انبار و یا زمان به‌موقع جهت سفارش و میزان سفارش کالا بسیار ضروری بوده و با بهبود وضع انبارداری می‌توان از زیان‌های ناشی از بی‌دقتی در نگهداری کالا جلوگیری نمود و به میزان سود سازمان افزود. در حوزه‌های بهداشتی، درمانی و بیمارستان‌ها انبارها با توجه به نوع کالا، لوازم موردنیاز واحدهای تحت پوشش به انواع مختلف تقسیم می‌شوند که تمامی آن‌ها از سیستم انبارداری گذر می‌کنند.