سوابق دعوت به مناقصات، اخذ امتیاز و ارائه تضمین شرکت در مناقصه

۱- شرکت فولاد مبارکه (حمل ۶۰۰٫۰۰۰ تن گندله از فولاد خوزستان)

۲- شرکت فولاد اکسین خوزستان (حمل ۴۰۰٫۰۰۰ تن اسلب از فولاد خوزستان)

۳- شرکت فولاد سپید دشت چهارمحال و بختیاری (حمل ۴۰۰٫۰۰۰ تن گندله از فولاد خوزستان)

۴- شرکت ملی حفاری ایران (پروژه حمل ده دستگاه لوله مغزی سیار)