معمول‌ترین سیستم حمل و نقل در پروژه‌ها استفاده از کامیون‌ها و تریلرها و کمرشکن‌ها و بوژی‌هاست. از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم حمل و نقل جاده‌ای تنوع در کارایی و مدل‌های آنها ست. شرکت حمل و نقل طارق برای انواع پروژه‌های صنعتی کشنده در اندازه‌ها و شکل‌ها و قابلیت‌های مختلف ترابری صنعتی را در اختیار دارد که بسته به نوع عملیات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

3423